Tytuł artykułu

Treść artykułu.

podpis autora

data publikacji

powrót do cytatu

Content marketing tymczasowy

Wydaje się być przepaścią teologia, gdyż zwykle brakuje nam czasu, żeby dysponować wystarczającą ilością na ten temat wiedzy, która pozwoliłaby nam zabierać na takie wzniosłe tematy głos. Ale wydaje mi się, że można próbować. Najwyżej coś się nie uda. Doskonałym odniesieniem jest Katechizm Kościoła Katolickiego, który w przystępny sposób wykłada naszą wiarę. Drugą kwestią jest decyzja, żeby się nie lękać tego co na początku wydaje się trudne i zawiłe, tylko żeby spróbować jednak cokolwiek przeczytać, gdyż tego typu lęki są najczęściej fobiami, a nie uzasadnionym strachem. Czy to może nie interesować? Tak, może nie interesować. Jeśli nie interesuje, pozostaje tylko jedno do sprawdzenia dla tzw. spokoju sumienia: czy ten brak zainteresowań jest na pewno zgodny z osobowością abnegata lub abnegatki, czy raczej jest zapomnianą porażką, po której wypadało się pozbierać, żeby nadal obdarzać siebie należnym szacunkiem, ale ponieważ i to się nie udało, działa mechanizm obronny podstępnej projekcji.

15 grudnia 2021 r.